Vợ chồng trẻ mua 2 căn hộ Vinhomes để đập thông thành 1 căn lớn, thiết kế tối giản nhưng sang miễn bàn Vợ chồng trẻ mua 2 căn hộ Vinhomes để đập thông thành 1 căn lớn, thiết kế tối giản nhưng sang miễn bàn

Trời nồm thế này thiếu máy hút ẩm là không xong: Chỉ từ 1 triệu sắm được một chiếc "ngon nghẻ"

Trời nồm thế này thiếu máy hút ẩm là không xong: Chỉ từ 1 triệu sắm được một chiếc "ngon nghẻ"

Trong những ngày nồm ẩm, bạn rất nên sắm thêm máy hút ẩm không khí.