Ngoài toner và dầu tẩy trang nổi như cồn, Muji còn có kem chống nắng giá chỉ 250k mà được khen nức nở về chất lượng Ngoài toner và dầu tẩy trang nổi như cồn, Muji còn có kem chống nắng giá chỉ 250k mà được khen nức nở về chất lượng