"Thần tốc" như Hương Giang: Sáng có tin cắt hợp đồng, trưa tuyên bố đáp trả antifan, tối có luôn show để ra mắt

"Thần tốc" như Hương Giang: Sáng có tin cắt hợp đồng, trưa tuyên bố đáp trả antifan, tối có luôn show để ra mắt

"Hương Giang nói nhiều thật, nhưng mà Giang làm được", chỉ có điều là khán giả cũng như các antifan không ngờ cô lại làm nhanh đến vậy.